NEWS
Trending

Akanfo: Nokwareɛnkyɛm a ɛda Adanseɛ sɛ Akanfo

 

Akanfo, afeɛfoɔ bi a wɔdɔɔso akyɛdeɛ no wɔ Ghana so. Akanfo yɛ asaase dwom, abusua, ne asɛm a wɔnnkɔɔ wɔ Ghana nyinaa mu. Wɔde afidie, asɛmpa, ne mmarimafoɔ ahyɛdeɛ wɔn ho adanseɛ. Mmom, Akanfo hyɛ Ghana sɛ “Asaaseɛba”.

Akanfo no gyina so ne “Akan” a wɔka se yɛ asaase a ɛwɔ wɔn mmrane biara mu. Wɔfrɛ wɔn ho sɛ “Akanfo”, a ɛka se wɔasɛnka mmerɛ wɔn ho adanseɛ. Akanfo biara ho gyina so de wɔda wɔn ho adanseɛ sɛ wɔanya abusuafoɔ ne nnipa baako ho.

Akanfo yɛ asafoɔ a wɔayɛ wɔn ho asaaseɛ no ne wɔn a wɔwɔ Ghana abusuafoɔ mu. Wɔn a wɔka “Asaaseɛba” no, wɔka se wɔnnkɔɔ sɛ wɔn ho abusuafoɔ ne ɛsɛn wɔn ahoboafoɔ ho. Wɔwɔ abusua asefoɔ a wɔfa asɛm kyerɛɛ wɔn ahoboafoɔ, nea wɔde wɔn ho mfa no ho dɔwɔ.

Akanfo yɛ bosome biara a wɔwɔn ho adanseɛ da biara. Twi ne Fante yɛ mfuw a wɔwɔ Ghana mu. Wɔwɔ adwumayɛ a wɔbɔ wɔn ho adanseɛ. Asafoɔ no de ato wɔn ho asɛm nyinaa sɛ wɔnnyɛ adwumayɛ a ɛyɛ hyiae ne asomfoɔ a ɛnni awerɛhoɔdeɛ. Wɔtɔ so ma Ghana mmara no adwuma.

Akanfofoɔ yɛ deɛn? Wɔwɔ nkurofoɔ, ahoboafoɔ, abusuafoɔ, ne ɔbarimafoɔ a wɔwɔ wɔn ho adanseɛ. Wɔwɔ asafoɔ a wɔde akwantuoɔ wɔn ho nyinaa ma wɔn ani. Wɔtwe n’apɔnkɔ soɔ biara

Alua Philimon

I'm Alua Philemon a Student of the Takoradi Technical University I offer Information Technology, many people know me as the TTU BLOGGER or ALUABLOG

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button